Indigo djeca

Savjetovanje i terapijski postupci

Kako se kreativni potencijal djeteta ne bi rasipao, te kako bi djeca osnažena i usmjerena u DOBRO pokazala nama odraslima puteve u rješavanju sveukupne emocionalne kolektivne krize, pomoć treba biti usmjerena na dijete, obitelj, odgajatelje, nastavnike, rehabilitatore. Sustav pomoći usmjerenje pojedinačnom harmoniziranju i uravnoteženju pojedinca, kako bi se uravnotežili uzajamni odnosi u zajednici, smanjivale tenzije i nejasnoće, te stvarala suosjećajna atmosfera razumijevanja različitosti i uzajamne povezanosti. Terapijski principi temelje se na holističkom – cjelovitom pristupu, a bazično počivaju na dva koncepta:
Neki novi klinci

Neki novi klinci

Sada je u osnovnim školama četvrta generacija indigo djece. Majke ove djece svjedoče o neobičnim osobnim iskustvima tijekom trudnoće i neposrednom iskustvu s djetetom iza poroda. Treba im osjećaj sigurnosti, razumijevanjai potpunog prihvaćanja. Od nas samo…
Karakteristike indigo djece

Karakteristike indigo djece

Ova su djeca osobito nadarena, ali se mogu pobuniti ako se s njima ophodimo kao s malom neukom djecom ili ih želimo podučiti nečemu što već znaju. Teško se pokoravaju krutim pravilima i tradicionalnim.