Indigo djeca

Kristalna djeca

Kristalna djeca

Izgledaju kao i sva druga djeca, ali su iznutra drugačija. Kao ljudska bića mi se ponekad bojimo onoga što ne razumijemo. Ovaj tekst je malo čekao da nas sveukupno iskustvo pripremi na ove klince. Za mnoge, religijska uvjerenja, povijesni zapisi, društvene norme…
Indigo generacije

Indigo generacije

Premda je oduvijek bilo posebno senzibilne i nadarene djece u posljednje vrijeme primjećujemo pravu ’najezdu’ malih genijalaca. Čini se da su se indigo djeca počela učestalije javljati posljednjih 40 godina. To naravno ne znači da su sva djeca rođena u tom periodu indigo…