O udruzi

 

Registrirana 04.03.2004. u Zagrebu
ŽIRO RBA 2484008-1102360541
MB 1830406

 

Ciljevi udruge :

 • aktivno utjecati na proces ubrzanja svjesnosti i korištenja stvaralačkih energija stvaranjem poticajne baze za terapijsko djelovanje i kreativni  razvoj djece i odraslih;
 • otkrivanje novih i učinkovitih dijagnostičkih pristupa u osvjetljavanju svijeta indigo i kristalne djece te pronalaženje odgovarajućih metoda za  edukaciju;
 • potaknuti inicijativu stručnjaka različitih usmjerenja na društveni proces promjene u pristupu širokoj društveno-socijalnoj problematici navedenoj u stavcima 1. i 2. ovog članka.
 • Indigo i kristalna djeca jesu darovita djeca sa specifičnim razvojnim poteškoćama i problemima komunikacije.

Neke od djelatnosti Udruge

 • savjetovanja, predavanja, tečajeve, seminare, kongrese, tribine i dr. skupove za svoje članove
 • organiziranje i održavanje izložbi radova svojih članova, manifestacija vezanih uz rad udruge, kreativno-terapijskih radionica i izleta do dva  dana s jednim noćenjem za svoje članove
 • promicanje svih djelatnosti koje podupiru ciljeve Udruge te afirmiraju zdrave stilove života
 • izdavačke djelatnosti iz područja djelovanja udruge sukladno zakonu
 • okupljanje članova i drugih zainteresiranih građana s namjerom razmjene informacija i najnovijih postignuća na područjima djelovanja udruge, te upoznavanje s rezultatima rada udruge i rezultatima znanstvenih istraživanja
 • povezivanje i suradnja sa državnim institucijama za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, te obrazovnim i znanstvenim institucijama
 • interdisciplinarna suradnja s hrvatskim i stranim udrugama