Biopolje

Reguliranje biopolja

Naše tijelo ima vrstu polja koje nije ni električno, ni magnetsko, a naziva se BIOPOLJE. Preko tog polja sva „tijela“ su povezana sa jednim,...
Naslovnica 3

Jesam li ‘Indigo’, kojoj porodici boja pripadam?

Autor: Prof.def.Katica Buljan Herceg Najčešće pitanje koje osobe, ja ih zovem „tragači“ postavljaju je, „jesam li ja od tih, jesam li ja indigovac ili sam...
Naslovnica 4

Kristalna djeca

Autor: Prof.def.Katica Buljan Herceg Rođena su uglavnom u razdoblju od 1997. pa do danas. Izgledaju kao i sva druga djeca, ali su iznutra drugačija. Kao...
Naslovnica 5

Indigo generacije

Premda je oduvijek bilo posebno senzibilne i nadarene djece u posljednje vrijeme primjećujemo pravu "najezdu" malih genijalaca. Čini se da su se indigo djeca...
Naslovnica 6

Indigo djeca koja nas zbunjuju i pomiču granice

Autor: Prof.def.Katica Buljan Herceg Sve generacije mladih u određenoj mjeri zbunjivale su one starije, i svakoj se pripisivala dovoljna težina nemara i neodgovornosti. U svaku...